skip to Main Content

Wie zijn wij?

Variëteit en verrassing kenmerkt de leden van de Parksociëteit Kennemerland. Natuurlijk verschillen de leden onderling van elkaar, zo ook in het bedrijfsleven.

Verschillende achtergronden resulteren in onderscheidende carriëres. Verrassende persoonlijkheden combineren diverse vaardigheden in allerhande ondernemingen, zelfstandig of grootschalig. Daarom ontmoeten Parksoos leden elkaar graag. In een ongedwongen sfeer ervaringen delen, netwerken verbreden of een goed advies kunnen geven. Dat is ook de kracht van de Parksoos. Leden wisselen ervaringen uit over zaken waar ondernemers tegenaan kunnen lopen. Daarbij genietend van eten, drinken en muzikale intermezzo’s die de bijeenkomsten verluchtigen.

Leden van de Parksociëteit Kennemerland verschillen nogal van elkaar. De een heeft zijn sporen in het bedrijfsleven ruimschoots verdiend, de ander is nog maar net begonnen. De ene ondernemer runt een bescheiden bedrijf, de ander behoort tot de top. Ondanks die verschillende achtergronden ontmoeten zij elkaar graag. Dat is ook de kracht van de Parksoos. Leden wisselen namelijk ervaringen uit over zaken waar ondernemers tegenaan kunnen lopen. Ze maken het liefst in een ongedwongen sfeer kennis met mensen die wellicht goed in hun netwerk passen en aan wie ze en passant een goed advies kunnen geven. Of van wie ze zelf handige tips krijgen. Ze eten en drinken samen en genieten van de muzikale intermezzo’s die de bijeenkomsten verluchtigen. In 1998 werd de vereniging Parksociëteit Kennemerland opgericht met als hoofddoelstelling: het stimuleren van informeel contact tussen ondernemers uit de wijde regio Kennemerland. Sinds die tijd komen zo’n 200 ondernemers vier keer per jaar bijeen.

Vaak in Restaurant de Koster/’t Gildehuys, het vaste onderkomen van de Parksociëteit. Hoewel, vast? Steeds vaker maken we een uitstapje naar andere horecagelegenheden. Die van onze leden bijvoorbeeld. We houden namelijk wel van een beetje afwisseling, meer dan van voorspelbaarheid.

Variëteit, verrassing en verwondering, dat beogen we met de Parksociëteit. Vandaar dat we geregeld sprekers uitnodigen die buiten de gebaande paden treden. Die hun onderneming op een geheel eigen wijze bestieren en daar bezielend over kunnen verhalen. Dat geldt ook voor de bands die de bijeenkomsten opluisteren en voor de hapjes die worden geserveerd. We variëren graag, en laten ons liefst verrassen. Daar voelen we ons goed bij, daar worden we door geïnspireerd.

Wie weet, u ook.

Organisatie

De Parksociëteit Kennemerland is een vereniging met een bestuur van tenminste vijf personen. Daarnaast kent de vereniging een ‘Seniorenconvent’ dat toezicht houdt op het bestuur en beleid. Er is sprake van twee soorten leden; bedrijfsleden en particuliere leden. Van het bedrijfslidmaatschap kan door meerdere personen (max. 2 personen bij een ledenbijeenkomst) gebruik worden gemaakt, de kosten zijn dan iets hoger.

Het particuliere lidmaatschap (1 persoon per bijeenkomst) staat open voor personen, die weliswaar geen bedrijf (meer) uitoefenen, maar zich wel betrokken voelen bij de hoofddoelstelling van de Parksociëteit: het stimuleren van informeel contact tussen ondernemers.

Bestuur

Voorzitter
Mark van de Stolpe
SB groep verzekeringen
T: 0251 – 26 10 50

Voorzitter
Mark van de Stolpe
SB groep verzekeringen
T: 0251 – 26 10 50

Voorzitter
Mark van de Stolpe
SB groep verzekeringen
T: 0251 – 26 10 50

Voorzitter
Mark van de Stolpe
SB groep verzekeringen
T: 0251 – 26 10 50

Bestuur

Voorzitter
Mark van de Stolpe
SB groep verzekeringen
T: 0251 – 26 10 50

Voorzitter
Mark van de Stolpe
SB groep verzekeringen
T: 0251 – 26 10 50

Voorzitter
Mark van de Stolpe
SB groep verzekeringen
T: 0251 – 26 10 50

Voorzitter
Mark van de Stolpe
SB groep verzekeringen
T: 0251 – 26 10 50

Organisatie

De Parksociëteit Kennemerland is een vereniging met een bestuur van tenminste vijf personen. Daarnaast kent de vereniging een ‘Seniorenconvent’ dat toezicht houdt op het bestuur en beleid. Er is sprake van twee soorten leden; bedrijfsleden en particuliere leden. Van het bedrijfslidmaatschap kan door meerdere personen (max. 2 personen bij een ledenbijeenkomst) gebruik worden gemaakt, de kosten zijn dan iets hoger.

Het particuliere lidmaatschap (1 persoon per bijeenkomst) staat open voor personen, die weliswaar geen bedrijf (meer) uitoefenen, maar zich wel betrokken voelen bij de hoofddoelstelling van de Parksociëteit: het stimuleren van informeel contact tussen ondernemers.

Bestuur

Voorzitter
Mark van de Stolpe
SB groep verzekeringen
T: 0251 – 26 10 50

Voorzitter
Mark van de Stolpe
SB groep verzekeringen
T: 0251 – 26 10 50

Voorzitter
Mark van de Stolpe
SB groep verzekeringen
T: 0251 – 26 10 50

Voorzitter
Mark van de Stolpe
SB groep verzekeringen
T: 0251 – 26 10 50

Bestuur

Voorzitter
Mark van de Stolpe
SB groep verzekeringen
T: 0251 – 26 10 50

Voorzitter
Mark van de Stolpe
SB groep verzekeringen
T: 0251 – 26 10 50

Voorzitter
Mark van de Stolpe
SB groep verzekeringen
T: 0251 – 26 10 50

Voorzitter
Mark van de Stolpe
SB groep verzekeringen
T: 0251 – 26 10 50