skip to Main Content

Parksoos – back in time

De geschiedenis van parksoos begint tijdens een sponsoravond in 1998 in het toenmalige restaurant Gildehuys in Beverwijk.

Ondernemer (dakdekker) Wil Boots trekt die avond de stoute schoenen aan en spreekt gastheer Cees Poncin sr. en de toenmalige directeur van bouwbedrijf, Johan Meijer aan. In dit kort onderhoud weet hij de twee “senioren” te enthousiasmeren voor zijn ideeën voor het opzetten van een nieuwe business club. Zijn doelstelling was dat de jonge ondernemers binnen de IJmond kunnen leren van de oud gedienden. Gezellig, informeel en soms serieus netwerken.

Het gesprek krijgt een vervolg in diverse lunches waar Dik Lokhorst en Loek Scholten al snel aanschuiven. In het prille begin wordt er vergadert bij Loek of getafeld bij Cees.

Uiteindelijk wordt er gekozen voor een jong en dynamisch bestuur, gevormd door Wil Boots, Leonie Roos, Hans Vessies, Moos Sonneveld en Petra Beliën. Dit bestuur wordt in de rug gesteund door een denktank van gearriveerde ondernemers zoals eerder genoemd, het senioren convent genoemd, (de heren Lokhorst, Scholten en Meijer).

De definitieve oprichting van de park sociëteit Kennemerland was een feit op 8 december 1998.

In een kort tijdbestek verplaatste de club zich voor haar vergaderingen en bijeenkomsten naar kantoor Scheybeeck en later naar het vaste “home” in de oude muziekschool Westerhout. De provincie zocht een bezetting met als doelstelling de cultuur en economie bij elkaar te brengen. Beter kon deze plek niet ingevuld worden dan door de park sociëteit.

Tijdens de hoogtijdagen begin van deze eeuw bedroeg het totale ledenbestand meer dan 200 ondernemers die 4 keer jaarlijks bij elkaar kwamen.

In de eerste jaren werden legendarische bijeenkomsten gehouden, de zeepkist deed zijn intrede en talrijke gastsprekers sloten menige bijeenkomsten af. Succesvol waren de stampot avonden en het  gala diner op de Ocean Diva, de enige cruiseboot die in de pijpkade lag afgemeerd maar nooit is afgevaren.

In de jaren daarna is het bestuur soms op enkele plaatsen gewijzigd en heeft bedenker, oprichter en voorzitter van het eerste uur Wil Boots zijn voorzittershamer overgedragen aan Ger van Lith, die later is opgevolgd door Mark van de Stolpe, deze heeft op zijn beurt de hamer in 2020 doorgegeven aan de huidige voorzitter Marc van Kaam.